projektový ateliér dopravních a
pozemních staveb

Reference

akce zadavatel
   
Vybudování 131 parkovacích míst v lokalitě Koldům Litvínov
- dokumentace pro územní řízení město Litvínov
   
Dopravní řešení po odstranění estakády v ulici PKH
- studie město Litvínov
   
Dopravní řešení křižovatky ul. S. K. Neumanna a PKH
- studie město Litvínov
   
Stavební úpravy náměstí Míru Litvínov
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
město Litvínov
   
ZŠ Školní ul. - rekonstrukce hřiště
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
město Louny
   
Stavební úpravy Tyršova náměstí
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
město Louny
   
Bezbariérové úpravy, centrum Vejprt
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
město Vejprty
   
Rekonstrukce ul. Nerudova 1. etapa
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
město Vejprty
   
Chodníky Radonice včetně bezbariérových úprav
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
obec Radonice
   
Rekonstrukce příjezdové komunikace v lokalitě Načetín
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
obec Kálek
   
Vybudování parkoviště v ul. Studentská, Červenohradecká, Zaječická
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby
město Jirkov
   
Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkov
- technický dozor město Jirkov
   
Most Ledvice nad železniční vlečkou
- posouzení zatížitelnosti ČEZ a.s.
   
Výstavba polních cest v k.ú. Bžany
- dokumentace pro stavební povolení Pozemkový úřad Teplice
   
Revitalizace veřejného parku v obci Březno na rekreačně-společenské centrum
- zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení obec Březno
   
Územně plánovací dokumentace pro obec Chbany
- pořízení územně-plánovací dokumentace Obec Chbany
   
Územně plánovací dokumentace pro obec Křimov
- pořízení územně-plánovací dokumentace Obec Křimov
   
Rekonstrukce ulice Hamerská, Litvínov
- zpracování projektové dokumentace Město Litvínov
   
Rekonstrukce ulice Žižkova, Jirkov
- technický dozor investora Město Jirkov
   
?ešení parkovacích míst v ulici Jasanová, Louny
- zpracování projektové dokumentace Město Louny
   
Rekonstrukce ulice Ruská, Litvínov
- zpracování projektové dokumentace Město Litvínov
   
Rekonstrukce ulice Maxima Gorkého, Vejprty
- zpracování projektové dokumentace Město Vejprty
   
?ešení prostoru náměstí Konstantina Biebla, Louny
- zpracování projektové dokumentace Město Louny
   
Polní komunikace Počedělice
- zpracování projektové dokumentace Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Louny
   
?ešení prostoru před poliklinikou Louny
- zpracování projektové dokumentace Město Louny
   
Zpevněné plochy a komunikace v průmyslové zóně Verne
- projektová dokumentace skutečného provedení VHS Teplice
   
Strojírenská hala firmy ME - Metal Economic
- zpracování projektové dokumentace ME-Metal Economic, s.r.o.
   
Stavební úpravy náměstí Kapitána Nálepky v Lounech
- zpracování projektové dokumentace Město Louny
   
Pozemkové úpravy Obora u Loun
- projekt ozelenění Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Louny
   
Dopravní řešení v rámci revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
- zpracování projektové dokumentace Ústecký kraj
   
Stavební úpravy středu obce Obrnice
- zpracování projektové dokumentace Obec Obrnice
   
Komunikace a technická infrastruktura v průmyslové zóně Chlum
- zpracování projektové dokumentace Město Louny
   
Polní komunikace Želkovice
- zpracování projektové dokumentace Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Louny
   
Polní komunikace Obora u Loun
- zpracování projektové dokumentace Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Louny
   
Rekonstrukce místní komunikace Jindřichova Ves
- zpracování projektové dokumentace Obec Kálek
   
© 2007 Agrobau | design: Wrbata Studio
Valid HTML 4.01 Strict   Valid CSS!