projektový ateliér dopravních a
pozemních staveb

Rozsah činnosti

Projekční činnost:
 • projektování dopravních staveb
  - novostavby, rekonstrukce, opravy a údržba silničních komunikací, místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch
 • projektování pozemních staveb
  - stavby technické a občanské vybavenosti
 • pozemkové úpravy
  - projekty ozelenění
  - projekty zahradní a krajinářské architektury
Pořizování územně plánovacích dokumentací:
- pořizování ÚPD měst a obcí, vymezení zastavitelného území, aj.

Investorsko-inženýrská činnost:
 • studijní, předprojektová a projektová příprava staveb
 • výpočty odvodů ze ZPF a LPF
 • zajištění vydání rozhodnutí dle stavebního zákona
 • poradenství v oblasti životního prostředí
© 2007 Agrobau | design: Wrbata Studio
Valid HTML 4.01 Strict   Valid CSS!